Osobní transformace

Vzhledem k tomu, že jsem napsala knížku o osobní vizi a ujasnění osobní vize a dalšího životního směru je jedním z velmi častých témat, která s klienty řeším, připravila jsem na toto téma skupinový program, který dává účastníkům kromě transformační 3 měsíční cesty, také možnost setkat se s dalšími účastníky, kteří jsou v podobné situaci. 

Přínos programu Osobní transformace

Program se designovaný pro malou skupinu lidí, kteří právě hledají další životní směr, ať už v osobní, nebo profesní oblasti. 

Je to komplexní program, do kterého jsem vložila to nejlepší, co jsem se v rámci osobního rozvoje naučila a s klienty vyzkoušela. 

I když klienti obvykle přichází kvůli jedné životní oblasti, ve které potřebují udělat životní rozhodnutí, případně jsou v procesu změn, které jim život přinesl sám o sobě – díky komplexnosti programu a zmapování všech oblastí vašeho života, získáte nadhled a začnete se na svojí situaci dívat nově, konstruktivně. 

V programu vás čeká víc jak 100 transformačních otázek, vedené inspirativní rozhovory, které jdou  do hloubky a růstové myšlení – co všechno je v životě reálně možné a jak toho dosáhnout. 

Osobní vize, poslání, osobní transformace, smysl života
Osobní vize, Osobní transformace, smysl života, poslání

Přínos skupiny 

Lidé v programu se společně 3 měsíce zamýšlejí nad svými životními cestami, co se jim v životě daří, nedaří, co můžou změnit a jak. 

Otevřené sdílení v bezpečném prostředí ve skupině stejně nastavených lidí dává programu další transformační úroveň – projevit se před dalšími lidmi ve své pravé podobě, ve své zranitelnosti, nejistotě, sdílet své obavy – tyto výzvy přináší osobní růst v podobě získání větší odvahy, jistoty a dobrého pocitu z vašich kroků na vaší dosavadní životní cestě, která bude pro druhé účastníky inspirací. 

Z programu odejdete mj. obohacení o názory a přístupy dalších lidí, i vy máte možnost příspět svými zkušenostmi a názory druhým, být jim přínosem k jejich životní situaci a hledání nové cesty, jak v životě pokračovat dál. 

S jakými tématy lidé do Osobní transformace přicházejí? 

Přenastavení života po rozchodu / rozpadu rodiny

Čemu se profesně věnovat – zda změnit dosavadní zaměstnání, příp. začít podnikat

Zvažování rozchodu s partnerem/kou

Jak optimálně nastavit životní rovnováhu – kolik času dávat profesi a osobnímu životu a nedostávat se do vyčerpání

Za čím v životě jít – jak najít smysl života

Jak Osobní transformace probíhá?

Program je rozdělený na 3 části – Sebepoznání, Překročení limitů a bloků, Nový směr a první reálné kroky.

V prvním měsíci se budeme věnovat Sebepoznání – podíváte se na svůj dosavadní život, co se vám dařilo, co se vám nedařilo – a k jakému to vedlo myšlenkovému nastavení, vše s upřímností sami k sobě. 

Další měsíc budeme věnovat Překročení limitů a bloků – zbavovat se strachů, které vás brzdí na vaší další cestě. Budeme hledat cesty, jak rozbít tu “skleněnou stěnu”, na kterou znovu narážíte, když chcete jít dál. 

V posledním měsíci se budeme věnovat Novému směru a jak skutečně začít. Udělat rozhodnutí a a naplánovat kroky, které vás povedou novým směrem. 

V tu chvíli už budete mít díky předchozím cvičením a praxím jasno, jaký nový směr je pro vás v danou chvíli dobrý.  

V programu si můžete ujasnit svojí osobní vizi. Není to ale podmínkou, Osobní transformace je přínosná sama o sobě, ne všichni si v průběhu chtěli osobní vizi sestavit. 

A jaké praxe vás čekají? 

Kromě už zmíněných víc jak 100 transformačních otázek, vás čekají praxe na uvolnění bloků, strachů a napětí, podíváte se do svého podvědomí, čeká vás kreativní vizualizace pro ukotvení vašeho chtěného života a několik rituálů, které vám pomůžou překlenout přechod od “starého myšlenkového nastavení” k novému, od „starého“ života k novému.  

Program je z kapacitních důvodů otevřený pouze 2x do roka – jedná se o 3 měsíční program, kdy se setkáváme v centru Prahy, obvykle každou druhou sobotu od 9 – 17 hodin (můžou ale nastat i výjimky, je třeba sledovat vypsané termíny).

Chcete se o programu Osobní transformace dozvědět víc? Podívejte se ZDE.

jana@neuwerthova.cz
Jana Neuwerthová Šmýdová