Duševní zdraví pro firmy

Podpora organizací v péči o zaměstnance

Jste v situaci, kdy potřebujete více podpořit své zaměstnance ve zvládání stresových situací a jak dosáhnout work-life balance?

Chcete zastavit odcházení zaměstnanců z důvodu přetížení? 

Potřebuje se vaše organizace zaměřit na prevenci vyhoření? 

Je vaším cílem vést zaměstnance k efektivní práci s časem a bojovat tak proti jejich zahlcení? 

Řešíte, jak zvládat nástrahy používání online nástrojů tak, aby byly vašim zaměstnancům účinnými pomocníky?

Co vám pravidelná péče o zaměstnance přinese:

 • Dáte zaměstnancům nástroje, jak zvládat stres, podpoříte tak jejich celkové zdraví, snížíte nemocnost.
 • Budete mít klid, že jste zajistili zaměstnancům psychickou podporu pro jejich náročnější životní a profesní situace. 
 • Podpoříte své zaměstnance ve vědomé práci směřující k zachování psychické vyrovnanosti a udržení duševního zdraví. 
 • Pomůžete zaměstnancům udržovat motivaci, snížíte prokrastinaci.
 • Díky podpoře v době krizových situacích přispějete k větší psychické pohodě na pracovišti. 
 • Pomůžete zaměstnancům určovat skutečné priority a zvládat práci s časem. 
 • Zjistíte, jak optimálně nastavit práci s online nástroji a podporovat trvale udržitelný výkon.
 • Získáte zaměstnanecký benefit, který podpoří pozitivní firemní kulturu. 

Péče o duševní zdraví zaměstnanců se organizacím vyplatí díky vyšší produktivitě práce 

Jaké jsou možnosti spolupráce:

 • Vzdělávání v oblasti duševního zdraví, nastavení work-life balance
 • Workshopy o zvládání psychického tlaku a odbourávání stresu
 • Workshopy o efektivní práci s časem a nastavování priorit
 • Pravidelné monitorování úrovně psychické pohody zaměstnanců
 • Individuální podpora jednotlivců (terapie, mentoring) - online i osobně
 • Krizová intervence pro jednotlivce
 • Práce s týmem v krizi
Jana Neuwerthová Šmýdová, mentorka, terapeutka

Co je duševní zdraví?

Duševní zdraví je dostatečná psychická pohoda a schopnost užívat si život a zároveň psychická odolnost pro zvládání každodenních stresů.

Duševní zdraví v organizaci se děje prostřednictvím osvěty o duševním zdraví mezi zaměstnanci a o optimálním nastavení pracovního nasazení pro trvale udržitelný výkon a poskytování nástrojů pro efektivní práci při odbourávání stresu pro trvalou podporu zdraví. 

Co přinese spolupráce vašim zaměstnancům:

 • Nové dovednosti pro zvládání stresu, podpora celkového zdraví. 
 • Nový pohled na pracovní činnosti a procesy v organizaci - účinné předcházení stresu. 
 • Rady, tipy, doporučení - jak pečovat o své duševní zdraví. 
 • Možnost nabídky podpůrných konzultací ve volných termínech v řádu dnů a ve všechny pracovní dny. 
 • Možnost telefonické krizové intervence (emergency call) pro vypjaté situace - nejpozději do druhého pracovního dne. 

Jak může vypadat spolupráce:

 • 1x měsíčně tématický workshop či přednáška přímo v organizaci v délce 60 - 90 minut - kde dostanou zaměstnanci vhodné nástroje a podporu pro další období. 
 • Vyhrazené hodiny pro přímou podporu jednotlivců - osobně, nebo online - pro individuální práci se zaměstnanci, kteří budou psychickou podporu potřebovat.  
 • 1 x za 6 měsíců monitoring úrovně psychické pohody zaměstnanců - takže zavčas zjistíte, zda není někdo např. před vyhořením.
 • Krizová intervence na telefonu v konkrétní hodiny během pracovní dnů - pro případ vypjatých a emočně náročných situací na pracovišti. 

Dlouhodobě udržitelný výkon

Odpovědnost organizace vs. odpovědnost zaměstnance

 • Vymezíte si hranici mezi odpovědností organizace za zdraví vašich zaměstnanců a odpovědností každého jednotlivého zaměstnance.
 • Nebudete muset řešit psychickou podporu a vypjaté emoce na pracovišti, protože zaměstnanci si budou moci psychickou podporu objednat u odborníka. 
 • Podpoříte váš HR tým v rozlišování, které problémy přísluší řešit organizaci a co je věcí každého jednotlivce. 

Výhody osobní spolupráce:

 • Možnost se obracet na externistu, kterého zaměstnanci znají a mají k němu důvěru. 
 • Možnost osobního setkávání, které zaměstnanci přehlcení prací v online prostoru vítají. 

O mé praxi:

 • Pracuji s jednotlivci, skupinami i firemními týmy.
 • Mám 5-letý psychoterapeutický a koučovací systemický výcvik zaměřený na hledání řešení (Solution-Focused Brief Methodology) a narativní terapii a koučink.
 • Jsem přední odborník v ČR na terapeutickou práci s lidmi s chronickým únavovým syndromem. Vedu 2 terapeutické skupiny (Nadace Neúnavní) a pracuji s klienty i individuálně. 
 • Napsala jsem knihu o osobní vizi - Užijte si život, vydalo nakladatelství GRADA 2017.
 • Jsem pravidelně zvaná do médií na odborná témata - leadership, introverti, osobní vize, duševní zdraví a vyhoření. 

Používaná metodika pro individuální konzultace

Osobní vize

Krátká terapie zaměřená na řešení (SFBT)

Solution Focused Brief Therapy:

 • Vědecky podložená metoda.
 • Systemická terapie = krátkodobá terapie, která se zaměřuje na posilování kompetencí klienta.
 • Efektivní a účinná cesta ke zvládnutí změn.
 • Zaměřená na hledání řešení a optimální vyřešení situace.
 • Rychlá cesta ke zbavení se stresu a úzkostí. 
 • Přenastavení zavedených myšlenkových vzorců.

Jak se vyhnout vyhoření? Rozhovor v TV Nova

TV Nova, duševní zdraví

Jak na duševní rovnováhu? Rozhovor v Sama doma na ČT

Reference:

Přispívá ke zvýšení kvality života nemocných s únavovým syndromem

Jana díky své odbornosti a patřičným zkušenostem pravidelně pomáhá pacientům s ME/CFS (chronický únavový syndrom) v těžkých životních situacích, ze kterých nemocní jen těžko hledají cestu ven. Díky jejímu aktivnímu přístupu se pacienti rozvíjejí v péči o své duševní zdraví a duševní pohoda často přispívá ke zvýšení kvality života nemocných. Účastníci terapií velmi oceňují její vlídnost a pochopení. Nadstandardem je pak množství různých metod, které se snaží s pacienty aplikovat do jejich životů, a které přináší kýženou úlevu od psychických obtíží. Velmi si této spolupráce ceníme.

Šimon Procházka, nadace Neúnavní, člen správní rady

Byla to dobrá investice

Práce s Janou mi byla potěšením. Pečlivá příprava, citlivé vedení diskuze a hlavně kontrola výstupů a práce s nimi jsou důvodem, proč bych neváhala Janu ke spolupráci znovu oslovit. Byla to dobrá investice

Klára Klazarová, Manažer personalistiky managementu, ​ŠKODA AUTO, a. s. 
 

Spolupráce fungovala u týmů, které se rozklížily

S Janou jsem spolupracovala v Impact Hubu téměř rok a půl. Spolupráce nám velmi dobře fungovala u týmů, které se rozklížily a hledaly cesty, jak spolu opět začít mluvit a fungovat. Zapojila se také jako mentorka v programu Climate Challenge, který rozvíjí týmy při hledání možných cest z klimatické krize. Tým hodnotil spolupráci s Janou jako jeden z největších přínosů akcelerace.

Ivana Štefková, Psycholožka a propojovatelka, Impact Hub Praha

Pracuje koncepčně, dokáže vystihnout podstatné

S Janou jsme spolupracovaly přes půl roku a mohu ji jako koučku a lektorku vřele doporučit. Pracuje koncepčně, dokáže vystihnout podstatné, komunikuje o věcech strukturovaně, a přitom citlivě a empaticky. Oceňuji její schopnost rychle se zorientovat ve specifickém prostředí akademické instituce a být vědcům a vědkyním při koučování jejich rovnocennou partnerkou.

Marie Kolárová, koordinátorka vzdělávání, Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Zvažujete spolupráci?

Domluvte si nezávaznou schůzku